GDPR

Ochrana osobních údajů

Pro účel pedikúry a kosmetiky zpracovávám Vaše osobní údaje, které mi sdělujete (jméno, příjmení, telefon, email, popřípadě RČ a adresu trvalého bydliště) výhradně za účelem oprávněného zájmu (dle nařízení o GDPR), to znamená, k vytvoření, zrušení či změně termínu objednávky a dále k vypsání paragonů diabetikům k proplacení jejich zdravotní pojišťovnou a vedení karet zákazníků. Tyto údaje nepředávám žádným dalším osobám a jsou přístupné pouze mně.

Tyto údaje budu zpracovávat po dobu, po kterou nepřestanete být mým klientem, a o jejich vymazání lze požádat emailem, telefonicky nebo přímo na provozovně. 

Ing. Martina Sedláčková.